Blijverslening voor langer zelfstandig wonen

Met de blijverslening kunt u aanpassingen in uw huis betalen. Zodat u langer zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. U kunt maximaal € 50.000,- lenen.

Belangrijkste voorwaarden

  • U woont in een koopwoning in de gemeente Het Hogeland. De woning is minstens 1 jaar oud.
  • Voor aanpassingen van € 2.500 tot € 10.000 vraagt u een consumptieve lening aan.
  • Voor aanpassingen van € 10.001 tot € 50.000 vraagt u een hypothecaire  lening aan.
  • Op het moment dat u de lening aanvraagt zijn de werkzaamheden nog niet gestart.
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de Verordening Blijverslening gemeente Het Hogeland.

Aanvragen

U vraagt de lening eerst schriftelijk aan met het formulier Blijverslening gemeente Het Hogeland.

  • Nadat wij uw aanvraag hebben goedgekeurd ontvangt u ons een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier. Daarmee vraagt u de Blijverslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn voert de regeling Blijversleningen uit voor de gemeente Het Hogeland.
  • De financiële toets door SVn bepaalt of u echt in aanmerking komt voor de lening.