Blijverslening voor langer zelfstandig wonen

Met de blijverslening kunt u aanpassingen in uw huis betalen waardoor u langer zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. De blijverslening bedraagt maximaal € 50.000,--.

Wat u moet weten

  • U woont in een koopwoning in de gemeente Het Hogeland. De woning is minimaal 1 jaar oud.
  • Aanpassingen van € 2.500 tot € 10.000 financiert u met een consumptieve lening.
  • Aanpassingen van € 10.001 tot € 50.000 financiert u met een hypothecaire  lening.
  • Op het moment dat u de lening aanvraagt mogen de werkzaamheden nog niet zijn gestart.
  • De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de Verordening Blijverslening gemeente Het Hogeland.

Aanvragen

U vraagt de lening eerst schriftelijk aan met het formulier Blijverslening gemeente Het Hogeland.

  • Nadat de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier. Daarmee vraagt u de Blijverslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn voert de regeling Blijversleningen uit voor de gemeente Het Hogeland.
  • De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.