Online sportcafé: harmonisatie tarieven sportaccommodaties

Waarom

De gemeenteraad heeft 27 mei 2020 ingestemd met de Startnotitie Sport en Bewegen. Een belangrijk uitgangspunt hierin is dat betrokkenen mee kunnen denken en praten om samen een richting te bepalen. Daarnaast moet het beleid van de 4 oude gemeenten op één lijn komen. In de zomer hebben we een enquête uitgezet bij alle Hogelandster sportverenigingen. De resultaten hebben ons geholpen om te bepalen waarover we in ieder geval met u in gesprek moeten gaan.

Voor wie en wanneer

Voor alle sportverenigingen is er een startmoment en een vervolgoverleg. Met zwembaden en voetbalverenigingen plannen we een apart vervolgoverleg in vanwege specifieke vraagstukken.

  • Sportcafé 1: woensdag 4 november van 19.30 – 20.30 uur - voor alle Hogelandster sportverenigingen die gebruik maken van sportaccommodaties
  • Sportcafé 2 (vervolg op Sportcafé 1): dinsdag 24 november van 19.30 – 20.30 uur - voor alle Hogelandster voetbalverenigingen
  • Sportcafé 3 (vervolg op Sportcafé 1): woensdag 25 november van 15.30 – 16.30 uur - voor de besturen van de Hogelandster zwembaden
  • Sportcafé 4 (vervolg op Sportcafé 1): donderdag 26 november 19.30 – 20.30 uur - voor alle Hogelandster sportverenigingen (behalve voetbalverenigingen en zwembaden)

U bent van harte welkom! U krijgt informatie over de harmonisatie van tarieven van sportaccommodaties, een aantal voorwaarden en welke mogelijkheden er zijn. Maar het is vooral ook het moment om te bespreken welke uitdagingen en ondersteuningsvragen u heeft. En welke ideeën en oplossingen u daarbij misschien heeft.

  • Aanmelden voor de bijeenkomst van Sportcafé 1 kan tot en met maandag 2 november.
  • Aanmelden voor de Sportcafés 2, 3 en 4 kan tot en met donderdag 19 november.
  • U krijgt na aanmelding een agenda en informatie over hoe u aan het online sportcafé kunt deelnemen.

Heeft u nog vragen die u niet eerder (bijvoorbeeld in de sportenquête) heeft gemeld? Vermeld het dan bij uw aanmelding.

Met vriendelijke groet,
Team Sport en Bewegen gemeente Het Hogeland