Schaderapport

Aardbevingsschade doorgeven voor verlaging WOZ-waarde

Binnen onze gemeenten hebben wij helaas ook te maken met aardbevingen als gevolg van gaswinning. Veel inwoners hebben daardoor schade aan hun woning en/of bedrijfspand. Deze schade kan van invloed zijn op de hoogte van de WOZ-waarde en de daarmee samenhangende onroerendezaakbelasting (OZB). Heeft u aardbevingsschade? Geef het aan ons door. Dan kan de gemeente bij de bepaling van de WOZ-waarde rekening houden met de aanwezige schade.

Voorwaarden

U heeft overeenstemming met de NAM, het CVW of de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen over de schade aan uw woning. De aardbevingsschade is op 1 januari 2019 nog niet hersteld.

Schade doorgeven

Kies uw gemeente en geef uw schade online aan ons door. Bij de melding moet u uw schaderapport meesturen.

Gemeente Bedum

Gemeente De Marne

Gemeente Eemsmond

Gemeente Winsum