Rekenvoorbeeld

Beantwoord de volgende vragen en maak dan de berekening:

 1. Hoeveel begrote inkomsten uit bijvoorbeeld entree, horeca en overige acties heeft uw organisatie in de periode maart tot 1 januari 2021 niet gekregen?
 2. Welke kosten had uw organisatie voor beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus?
 3. Hoeveel begrote kosten heeft uw organisatie van maart 2020 tot 1 januari 2021 niet gehad?
 4. Komt uw organisatie in aanmerking voor de NOW-regeling of een andere regeling?
 5. Hebt u in deze periode andere activiteiten ondernomen die inkomsten opbrachten? Zo ja wat brachten die op?

Voorbeeld berekening

 • Minder entree- en overige inkomsten: € 5.000
 • Minder horeca inkomsten: € 2.500
 • Investeringen/bescherming corona: € 500

Opgeteld: € 8.000 af

 • Minder uitgaven personeel: € 1.000
 • Minder inkoop horeca: € 1.000
 • Minder uitgaven activiteiten: € 500
 • Compensatieregelingen: € 2.000
 • Inkomsten nieuwe activiteiten: € 300

Opgeteld: € 4.800 bij

Totaal: € 8000 – € 4.800 = € 3.200 verlies

Goed om te weten: het Rijk heeft het geld voor deze subsidieregeling beschikbaar gesteld. Daarom controleert het CBS uw gegevens.