Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u op woensdag 20 maart 2019 niet zelf uw stem uitbrengen? Machtig dan een andere kiezer.

Een kiezer uit de gemeente Het Hogeland machtigen

U kunt iemand machtigen met het volmachtsbewijs op de achterkant van uw stempas of via een schriftelijke volmacht. Voor de waterschappen geldt dat de postcode binnen hetzelfde grondgebied van hetzelfde waterschap moet liggen (waterschap Noorderzijlvest).

Volmacht op stempas

  • Vul het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in.
  • Geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
  • Uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs moet minimaal geldig zijn tot 21 maart 2014.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Gebruik het machtigingsformulier (model L8). Uzelf én de gemachtigde moeten het formulier ondertekenen. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van de gemeente.

Een kiezer uit een andere gemeente machtigen

  • Voor de Provinciale Staten geldt dat de gemeente binnen de provincie Groningen moet liggen.
  • Voor de waterschappen geldt dat de postcode binnen hetzelfde grondgebied van hetzelfde waterschap moet liggen (waterschap Noorderzijlvest).

Gebruik het machtigingsformulier (model L8). Uzelf én de gemachtigde moeten het formulier ondertekenen. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van de gemeente

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen