Identificatieplicht

Bij de stemming geldt een identificatieplicht. U hebt een paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing (minimaal geldig tot 21 maart 2014).

Voor het waterschap mag u ook stemmen als u zich kunt identificeren met uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs dat is afgegeven door een land van de Europese Unie of Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. Hebt u de nationaliteit van een ander land? Dan moet u uw Nederlandse verblijfsdocument laten zien.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen

Neem dan een kopie van het proces-verbaal van vermissing mee én een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheekpas).

Geen identiteitsbewijs

Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen. Gebruik het machtigingsformulier (model L8).  Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van de gemeente.

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen