Werelderfgoedcentrum

Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee werkt aan de realisatie van een Werelderfgoedcentrum. Het centrum krijgt plaats in de haven van Lauwersoog.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Lauwersoog, Waddenkwartier maakt de bouw van dit centrum mogelijk. Ook de herinrichting van het omringende openbare gebied en enkele ontwikkelingen binnen het bestaande restaurant Schierzicht worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Beroep instellen tegen het bestemmingsplan kon tot 4 juni 2020.