Uitkomsten onderzoek wonen

Samen met onze inwoners willen we de koers van Het Hogeland bepalen. In juni 2020 vroegen we uw mening over de toekomst van wonen, duurzaamheid en dienstverlening. Hierna leest u de belangrijkste uitkomsten die te maken hebben met wonen.

De uitkomsten nemen we mee in onze plannen voor wonen, duurzaamheid en mobiliteit. Ook delen we ze met bijvoorbeeld de dorpsbelangenverenigingen. Dat kan helpen bij het maken van lokale plannen.

Samenvatting

U vindt dat u prettig woont

U geeft voor het overgrote deel aan prettig te wonen in uw eigen buurt of dorp. Over het algemeen worden 4 redenen genoemd:

 1. een rustige woonomgeving
 2. het prettige contact met buren en dorpsgenoten
 3. de aanwezigheid van voorzieningen
 4. ruimte, groen en natuur

Huurwoningen: vooral betaalbaar, goed onderhouden en levensloopbestendig

 • U geeft aan dat sociale huurwoningen in uw dorpen aandacht verdienen op het gebied van onderhoud en duurzaamheid.
 • Vanuit Bedum en Uithuizen komt het advies om sociale huurwoningen te bouwen. In Uithuizen gaat dat vooral om het bouwen van levensloopbestendige woningen.
 • In Bedum vindt u een mix tussen eengezins­woningen en levensloopbestendige woningen belangrijk.
 • In andere dorpen ligt een iets grotere nadruk op sloop-nieuwbouw, naast renovatie.
 • Daarnaast vindt u betaalbaarheid een belangrijke voorwaarde bij nieuwbouw voor ouderen en in mindere mate starters.

Koopwoningen: vooral betaalbaar en duurzaam

 • In Bedum hebben inwoners vooral behoefte aan nieuwbouw en betaalbare woningen voor starters en ouderen.
 • In Uithuizen is meer vraag naar het verbeteren van bestaande wijken. Bijvoorbeeld door renovatie en verduurzaming.
 • Voor Winsum zien we een mix van behoeften. Nieuwbouw, renovatie en behoud van karakteristieke panden worden hier genoemd.
 • In de andere dorpen willen inwoners nieuwbouw om doorstroming in het dorp voor de eigen inwoners mogelijk te maken. Veelgenoemde groepen hierbij zijn ouderen, waarvoor dorpsgenoten amper levensloopbestendige woningen beschikbaar zien. Ook jongeren worden vaak genoemd.
 • Verder wordt opvallend vaak aangegeven dat duurzaamheid en betaalbaarheid van koopwoningen belangrijk is. Opvallend is dat er ook een groep inwoners is die geen nieuwbouw wil. Zij willen aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en behoud van groen in het dorp.

Verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente

In uw adviezen komen vooral 4 onderwerpen naar voren:

1. Veilig verkeer

In de hele gemeente geven bewoners aan dat de verkeerssituatie verbeterd moet worden. U vindt dat de maximumsnelheid van 30 km/h in de dorpen beter gerespecteerd moet worden. Ook is er overlast van zwaar werkverkeer dat door de dorpen rijdt. De dorpen moeten minder auto-gericht worden. Dit kan volgens u met oplossingen zoals eenrichtingsverkeer, verkeersdrempels of bloembakken op de weg. Daarnaast is er een kleine vraag naar veilige fietsroutes. Vooral voor schoolgaande kinderen.

2. Betere toegang tot het landelijke gebied

Inwoners zijn omringd door groen, maar u mist wandelpaden of ruiterpaden door dit groen.

3. Beter onderhoud

Openbaar groen, maar ook speeltuinen en stoepen moeten beter onderhouden worden.

4. Meer ontmoetingsplekken

In de dorpen is behoefte aan plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld een dorpshuis of een bibliotheek. Er moet ook aandacht blijven voor het verenigingsleven. Daarnaast geven veel inwoners aan dat er behoefte is aan een speeltuin voor kinderen. Vooral in de kleinere dorpen. En dat er meer te doen moet zijn voor jongeren. Hiermee kan overlast worden voorkomen.

Voorzieningen: behoefte aan sneller internet en bereikbare zorg

 • Een kwart van de inwoners vindt dat belangrijke voorzieningen op dit moment onvoldoende bereikbaar zijn. In de meeste gevallen heeft u behoefte aan sneller internet.
 • Daarnaast vindt u de bereikbaarheid van eerstelijns zorgvoorzieningen onvoldoende. Vooral in de avonden en weekenden is de reistijd naar huisarts en spoeddienst vanuit kleine dorpen in het noordoosten groot. Openbaar vervoer is niet beschikbaar.
 • Ook de winkels zijn onvoldoende bereikbaar in de kleinere dorpen.

Woon- en zorgbehoeften van ouderen: maatwerk

U vindt maatwerk belangrijk om ouderen op een goede en zelfstandige manier oud te kunnen laten worden. Dit kan volgens u door:

 • Goede voorlichting en ondersteuning van ouderen.
 • Nieuwbouw van geschikte woningen. Meest genoemd voorbeeld hierbij is het maken van beschutte woonplekken in hofjesvorm.

Volledig rapport

Bekijk het volledige rapport: