Togtemaar Bedum

De plek van de oude Togtemaarschool aan De Vlijt in Bedum krijgt een nieuwe invulling. De gemeente heeft hiervoor een plan gemaakt in nauwe samenwerking met omwonenden, bezoekers, skaters en andere betrokkenen.

Wat er gaat gebeuren

 • Er komt een parkachtig gebied op de plek waar de oude Togtemaarschool is gesloopt.
 • Bij de inrichting besteden we extra aandacht aan sociale veiligheid.
 • In het gebied komt een nieuwe skatebaan. De oude baan moest wijken voor de nieuwbouw van de school.
 • We bekijken of de ingang van de naastgelegen gymzaal aan het nieuwe parkgebied kan komen.
 • De Bazuinslaan wordt in westelijke richting verlegd. Daardoor komt er ruimte voor parkeren vlakbij het nieuwe schoolgebouw. Hiervoor passen we het bestemmingsplan nog aan. Op verzoek van omwonenden vervalt de mogelijkheid om ter plaatse te kunnen bouwen.
 • In het plan houden we rekening met de veiligheid van fietsers naar de school.

Planning

 • 2020
  • Het tijdelijk parkeerterrein is aangelegd.
  • We zijn in vooroverleg met instanties over het bestemmingsplan.
 • Vanaf januari 2021
  Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan
 • Medio mei 2021
  • Start aanleg skatebaan. Deze is voor de zomervakantie klaar. Daarna komt de aanleg van het nieuwe parkeerterrein en het inplanten van groen.
 • Najaar 2021
  Het plan is klaar.

Nieuwe school

In december 2019 is de nieuwe Togtemaarschool in gebruik genomen. Nieuwbouw was nodig om de school aardbevings- en toekomstbestendig te maken.