Togtemaar Bedum

De plek van de oude Togtemaarschool aan De Vlijt in Bedum krijgt een nieuwe invulling. De gemeente heeft hiervoor een plan gemaakt in nauwe samenwerking met omwonenden, bezoekers, skaters en andere betrokkenen.

Wat er gaat gebeuren

 • Er komt een parkachtig gebied op de plek waar de oude Togtemaarschool is gesloopt.
 • Bij de inrichting besteden we extra aandacht aan sociale veiligheid.
 • In het gebied komt een nieuwe skatebaan. De oude baan moest wijken voor de nieuwbouw van de school.
 • We bekijken of de ingang van de naastgelegen gymzaal aan het nieuwe parkgebied kan komen.
 • De Bazuinslaan wordt in westelijke richting verlegd. Daardoor komt er ruimte voor parkeren vlakbij het nieuwe schoolgebouw. Op verzoek van omwonenden vervalt de mogelijkheid om ter plaatse te kunnen bouwen.
 • In het plan houden we rekening met de veiligheid van fietsers naar de school.

Nieuw bestemmingsplan

In bestemmingsplannen regelen we hoe we grond en gebouwen mogen gebruiken. U kunt het bestemmingsplan voormalige locatie Togtemaarschool bekijken op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Planning

 • april-juni 2021
  Werkzaamheden watergang en grondwerkzaamheden
 • 8 juli tot en met 18 augustus
  Mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het bestemmingsplan
 • half augustus - eind september 2021
  Plaatsing brug en start aanleg skatebaan
 • vanaf oktober 2021
  Verleggen Bazuinslaan, aanleg nieuwe parkeerterrein en inplanten groen
 • eind 2021 / begin 2022
  Het plan is klaar

Nieuwe school

In december 2019 is de nieuwe Togtemaarschool in gebruik genomen. Nieuwbouw was nodig om de school aardbevings- en toekomstbestendig te maken.