Togtemaar Bedum

Voor de locatie van de oude Togtemaarschool aan De Vlijt in Bedum is een plan gemaakt voor een nieuwe invulling. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met omwonenden, bezoekers, skaters en andere betrokkenen.

Wat er gaat gebeuren

  • De oude Togtemaarschool wordt gesloopt en maakt plaats voor een parkachtig gebied. Bij de inrichting besteden we extra aandacht aan sociale veiligheid.
  • In het parkachtige gebied komt een nieuwe skatebaan te liggen. De oude baan moest wijken voor de nieuwbouw van de school.
  • We bekijken of de ingang van de naastgelegen gymzaal aan het nieuwe parkgebied kan komen.
  • In het plan wordt voorgesteld om de Bazuinslaan in westelijke richting te verleggen. Daardoor komt er ruimte voor parkeergelegenheid vlakbij het nieuwe schoolgebouw. Hiervoor moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. Op verzoek van omwonenden vervalt de mogelijkheid om ter plaatse te kunnen bouwen.

Nieuwe school

In december 2019 is de nieuwe Togtemaarschool in gebruik genomen. Nieuwbouw was nodig om de school aardbevings- en toekomstbestendig te maken.

Samenspraak

De herinrichtingsplannen worden in de eerste maanden van 2020 uitgewerkt en in de loop van 2020 weer voorgelegd aan omwonenden en andere betrokkenen.

Planning

Met de aanleg van het parkgebied wordt kort na de sloop van de school begonnen. Naar verwachting start dit in het derde kwartaal van 2020. 

Illustratie plan locatie Togtemaar (PDF, 1,7MB)