Sportlandschap Winsum-West

In Winsum werken we aan de herinrichting en bundeling van sport en recreatie op 1 plek. Sportlandschap Winsum-West komt ten westen van de N361 en ten zuiden van het Winsumerdiep. Verschillende sporten zijn hier al te vinden, zoals korfbal, hockey, tennis en zwembad De Hoge Vier. Ook is er een camping met jachthaven en restaurant.

Nieuwe voetbalvelden

De voetbalverenigingen in Winsum (Hunsingo en Viboa) zijn eerder al gefuseerd tot VV Winsum. Daarom worden ook de twee voetballocaties gebundeld, met 3 nieuwe velden waaronder 2 kunstgrasvelden. Er komt een nieuwe ontsluitingsweg, met een aansluiting op de N361 ter hoogte van de Geert Reinderstraat en op de Garnwerderweg.

Meer informatie

Op www.sportlandschapwinsumwest.nl (projectwebsite van aannemer Krinkels bv). leest u het laatste nieuws en informatie over planning en uitvoering.

Besluitvorming

2019

2018