Nieuwbouwplan 't Stee Adorp

In het gebied van de voormalige sportvelden in Adorp worden nieuwe woningen gebouwd.

Bestemmingsplan Adorp, 't Stee maakt het mogelijk dat er op het voormalige voetbalveld 't Stee aan de Vang in Adorp maximaal 18 woningen worden gebouwd.  De woningen zijn  met name geschikt voor nieuwkomers, jonge gezinnen en levensloopbestendig wonen.

U kunt het voorontwerp van het plan bekijken op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen

Het plan ligt van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ook ter inzage in het gemeentehuis in Winsum. Tijdens deze periode kunnen inwoners van de gemeente en belanghebbenden hun zienswijze op het plan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Meer informatie

www.woneninadorp.nl (website van KUUB). Daar kunt u nu al uw belangstelling aangeven.

De Vereniging Dorpsbelangen Adorp en Kuub Centrum Particuliere Bouw werken samen met de gemeente aan de realisatie van nieuwbouwplan 't Stee.