Oktober 2021

Het Wenkend Perspectief voor Het Hogeland bestaat uit 9 ‘ontwikkelingen’ of liever: ‘opgaven’. Samen omvatten ze het maatschappelijk domein waarbinnen Het Hogeland de komende 10 tot 20 jaar haar eigen beleidskeuzes kan en wil maken.

1. Kennis & innovatie

We werken samen met stakeholders in de regio aan maatschappelijke en economische innovatie. De verworven kennis en inzichten passen we toe op vraagstukken van Het Hogeland.

Voorbeelden: Vakland, gebiedscoöperatie, Tijd voor Toekomst

2. Digitale bereikbaarheid en verbindingen

We streven naar optimale digitale verbinding voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in Het Hogeland. Zowel in de dorpskernen maar ook in onze buitengebieden. Daarnaast werken wij aan de digitale vaardigheden van onze inwoners zodat iedereen kan meedoen en profiteren van de digitale mogelijkheden en vooruitgang op dit gebied.

Voorbeelden: Glasvezel/5G, digitale geletterdheid

3. Gebiedsontwikkeling

We streven naar duurzame ontwikkeling van de economie, de bedrijvigheid en de landbouw in Het Hogeland die hand in hand gaat met de verbetering van de leefomgeving van onze inwoners.

Voorbeelden: Eemshaven en omgeving (o.a. Roodeschool, Oudeschip), Lauwersoog, Noordpolderzijl, Wereld Erfgoed Centrum.

4. Waterstofeconomie / energietransitie

We willen aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen binnen de waterstofeconomie. Wij zien de kansen en zorgen dat onze gemeente in beeld is bij de uitwerkingen. Dit in de context van alle kansen die de energietransitie Het Hogeland biedt.

Voorbeelden: Aansluiten bij de Provincie Groningen die waterstofeconomie als speerpunt heeft benoemd.

5. Toekomstbestendige zorg

Wij streven naar een positieve gezondheid van onze inwoners door hun leefstijl, bij voorkeur al op jonge leeftijd, te verbeteren en daarmee (latere) uitgaven voor gezondheidszorg te voorkomen en te verminderen.

Voorbeelden: E-health, preventie, digitale geletterdheid, schuldhulpverlening, mentale weerbaarheid.

6. Kwalitatief hoogwaardige leefomgeving

We zorgen ervoor dat Het Hogeland een fijne plek is om te wonen en werken voor zowel jong als oud. We maken het mogelijk dat er ook voor jongeren betaalbare woonruimte beschikbaar is in onze gemeente.

Voorbeelden: Ontmoetingsplekken, herstructurering / inbreiding.

7. Fysieke verbindingen

Wij dragen bij aan de toegankelijkheid en het snel en comfortabel reizen binnen Het Hogeland en in de verbinding tussen onze gemeente met ‘daarbuiten’.

Voorbeelden: Hubontwikkeling – vervoersknooppunt als schakel in je reis waar meerdere voorzieningen te vinden zijn die zowel je reis comfortabel maken maar ook voorzien in een algemene behoefte zoals bijvoorbeeld een gezondheidscentrum.

8. Ons cultuurhistorisch landschap, waddenkust en materieel & immaterieel erfgoed

Wij ontwikkelen ons cultureel-historische landschap, behouden de waddenkust, herstellen en verbinden de vaarroutes en stimuleren het materieel en immaterieel cultureel erfgoed om zodoende o.a. de (vaar) recreatie en toerisme in Het Hogeland te stimuleren. Wij trekken hierbij samen op met Toukomst (Landschapswerkplaats), het Groninger Landschap en het Waterschap.

Voorbeelden: Aanleggen/herstellen diepen en maren, verbinden van vaarroutes binnen Het Hogeland maar ook tussen Het Hogeland en de omliggende gemeenten, bevaarbaar maken waterwegen (aanpakken bruggen), kades, levendigheid dorpen, rijgen van de (erfgoed) ‘parels (de ‘pronkjewailen’).

9. Bereikbaarheid, zichtbaarheid en niveau van onze ‘Pronkjewailen’

Wij benaderen relevante doelgroepen in Nederland en daarbuiten en maken zichtbaar wat Het Hogeland te bieden heeft. We tillen onze ‘Pronkjewailen’ naar een hoger niveau door de toegankelijkheid, de gastvrijheid en de beleving te vergroten. Ook zorgen we ervoor dat de ‘Pronkjewailen’ goed (digitaal) vindbaar en bereikbaar zijn.

Voorbeelden: Stevige en duurzame marketing inzet (in samenwerking met Waddenland en marketing Groningen), eenduidig routenetwerk, bebording, verhalenvertellers (gidsen).

Download als pdf