Karakteristieke panden

In Het Hogeland hebben karakteristieke huizen en boerderijen bescherming. Daarom gelden voor slopen en verbouwen speciale regels.

Waarom bescherming

Karakteristieke gebouwen hebben we geërfd van onze voorouders. Ze maken onze band met het verleden zichtbaar. En ze maken onze gemeente aantrekkelijk voor bezoekers en ondernemers. Door aardbevingsschade zijn veel karakteristieke huizen en gebouwen verdwenen. Daarom hebben we een regeling gemaakt waarmee we deze gebouwen beschermen. De bescherming geldt voor de buitenkant van de gebouwen. Er is geen sloopverbod zoals bij een monument. Wel gelden er voorwaarden als slopen nodig is. Met de regeling beschermen we ook waardevolle gebieden, zoals oude dorpskernen.

Is mijn pand karakteristiek?

Dat hangt af van verschillende dingen. Zoals de ontstaansgeschiedenis, plaatselijk belang, de ligging en samenhang met bijgebouwen en de omgeving. Ook bouwstijl, zeldzaamheid, herkenbaarheid, kwaliteit en gaafheid tellen mee. De bescherming is geregeld in bestemmingsplannen. Bij de bestemmingsplannen zit een lijst van panden die als karakteristiek zijn aangewezen. Ga daarvoor naar ruimtelijkeplannen.nl en typ uw adres in. De bestemmingsplannen die voor uw adres gelden verschijnen in beeld. Kies het bestemmingsplan voor gebouwd erfgoed. Bij de documenten van dit bestemmingsplan zit als bijlage een lijst van de panden die karakteristiek zijn.

Wat betekent dit voor mij?

Speciaal voor eigenaren van karakteristieke panden heeft het Erfgoedloket Groningen een brochure 'Ruimte voor karakteristiek' gemaakt. Daar leest u alles over wat de aanduiding 'karakteristiek' betekent. Bekijk de brochure op erfgoedloketgroningen.nl.

Als u sloopplannen heeft

Neem contact met ons op als u sloopplannen heeft. Zo kunt u rekening houden met de voorwaarden vóórdat u verbouwplannen maakt. Wij denken met u mee over de mogelijkheden voor gedeeltelijk of volledig behoud van uw pand. Bij een aanvraag om een sloopvergunning kijken we naar de karakteristieke kenmerken van uw pand. Bijvoorbeeld een gevel, een schoorsteen of een luifel. Ook het gebouw op zichzelf en de plek waar het staat spelen een rol.

Subsidies

Als eigenaar van een karakteristiek pand kunt u: