Schoolstraat

Wij willen initiatieven toestaan van marktpartijen om in het centrum te investeren, zodat de Schoolstraat aantrekkelijker wordt. De gemeente steunt de Albert Heijn en mogelijk ook de Aldi bij eventuele verplaatsing of nieuwbouw. Er komen voldoende parkeerplaatsen en een goede verbinding tussen het parkeerplein en het centrum.

De parkeerplaatsen krijgen een betere inrichting in het groen. Het geheel aan supermarkten, parkeerplaatsen en verbindingen passen we zorgvuldig in, in een ruimtelijke structuur die past bij het dorpse beeld van Uithuizen. 

Wat er gaat gebeuren rondom de Schoolstraat

  • Overeenkomsten met de supermarkten.
  • Herinrichting Schoolstraat: grotere supermarkt(en), aanleg parkeerplaatsen en groen.                             
  • Sloop jaren-80 deel De Rank en plan voor de invulling van het vrijkomende gebied.