Molenerf

Het Molenerf wordt vernieuwd en krijgt een directe verbinding met de Blink. De Lidl en Jumbo op het Molenerf willen moderniseren. Beide winkels krijgen een betere plek.

Door verplaatsing en gedeeltelijke sloop van de supermarkten komt er ruimte voor een laan van het Molenerf-Snik naar de Zuiderstraat en ontstaat er een open verbinding. De bedoeling is dat de Aldi naar een andere plek in Uithuizen verhuist. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, met een betere inrichting in het groen. Aan de oostzijde van de Blink komt op de plek van het huidige SNS-gebouw nieuwbouw. Gedacht wordt aan horeca op de begane grond en appartementen daarboven.

Wat er gaat gebeuren rondom het Molenerf

  • Overeenkomsten met de supermarkten.
  • Herinrichting Molenerf: grotere supermarkten, aanleg parkeerplaatsen en groen.
  • Open verbinding naar de Blink.
  • Verkoop en herontwikkeling voormalig SNS-pand.