Centrumplan Bedum

In Bedum werken we aan versterking en vernieuwing van het centrum. Hiermee wordt het centrum steeds levendiger en aantrekkelijker.

Wat er gaat gebeuren

  • De nieuwbouw van Bederawalda door woningstichting Wierden en Borgen is al in gang, met levensloopbestendige woningen.
  • Het openbare gebied krijgt een nieuw aangezicht met meer groen en betere parkeervoorzieningen.
  • Aan De Vlijt komt nieuwe bebouwing met commerciĆ«le ruimte, appartementen en een nieuw plein.
  • Met een extra bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen krijgt het centrumplan van Bedum een plus. Er komt onder andere een subsidieregeling voor ondernemers. Over de invulling van deze regeling moet de gemeente nog een besluit nemen. Dat gebeurt naar verwachting in het najaar van 2019. De subsidie is bedoeld voor:
    • nieuwe invulling van leegstaande winkels in het centrum;
    • verplaatsen van winkels van buiten het centrum naar het centrum;
    • opknappen van de buitenkant en het interieur van winkels in het centrum.

 

Besluitvorming

 

Meer besluitvorming