Nieuwe riolering Margrietlaan, Beatrixlaan en Irenelaan

In Bedum krijgen de Margrietlaan, Beatrixlaan en Irenelaan nieuwe riolering. De bestaande riolering stamt uit de jaren 60 en is aan vernieuwing toe.

Afvalwater en regenwater apart

De nieuwe riolering voert het vuile afvalwater en het schonere regenwater apart af. Daarom krijgt elke woning 2 nieuwe rioolaansluitingen: 1 voor vuil water en 1 voor hemelwater. Aanwonenden van de Margrietlaan, Beatrixlaan en Irenelaan krijgen voor de start een brief van de aannemer met meer informatie.

Wanneer is het klaar?

We verwachten dat alles eind juli 2022 klaar is.

Kan ik mijn huis bereiken?

Tijdens de werkzaamheden kunt u altijd lopend uw woning bereiken. En elke plek blijft altijd tot ongeveer 25 meter bereikbaar voor de hulpdiensten. Als de straat voor uw inrit / parkeerplaats opengebroken is, kunt u uw auto parkeren in de aangrenzende straten.

Hoe gaat het met huisvuil?

Plaats uw container op de ophaaldag voor uw woning. De aannemer verzamelt alle containers en zet ze op de containerverzamelplaats. U moet de container zelf weer ophalen van het verzamelpunt. U kunt het beste uw container markeren, zodat u deze makkelijker herkent.

Hoe ziet de straat eruit na de werkzaamheden?

De weg krijgt donkerrode betonstraatstenen. De stoep krijgt grijze betontegels. In het voorjaar van 2022 vervangen we ook het  groen langs de weg. De lichtmasten zijn eerder al vervangen. Dit blijft zoals het is.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel met de heer Siemen Veenstra (088 - 345 89 30).

Kaart Margrietlaan, Beatrixlaan, Irenelaan Bedum

Kaart Margrietlaan, Beatrixlaan, Irenelaan Bedum (lijstweergave)

Parallelweg

Afgesloten van 8 november 2021 tot 22 mei 2022

Irenelaan

Afgesloten van 8 november 2021 tot 22 mei 2022

Beatrixlaan

Afgesloten van 8 november 2021 tot 22 mei 2022

Margrietlaan

Afgesloten van 8 november 2021 tot 22 mei 2022