Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? En geen vluchtelingenstatus? Dan heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort gaat u naar het gemeentehuis. U betaalt bij het aanvragen en krijgt bericht als uw document klaar ligt.

Aanvragen

Maak een afspraak voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort.

Meenemen

  • Uw verblijfsvergunning
  • Eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als het is verlopen
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief)
  • Een pasfoto in kleur, let op pasfoto-eisen

Jonger dan 18 jaar?

Dan moeten beide ouders of voogden toestemming geven. Dit kan persoonlijk aan de balie. Beide ouders of voogden moeten zich legitimeren. Zijn de ouders of voogden niet aanwezig bij de aanvraag? Neem dan ook mee:

  • Schriftelijke toestemming van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft)
  • Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s)

Langere levertijd

Het vreemdelingenpaspoort heeft een langere levertijd dan andere reisdocumenten. Uw gegevens worden nagegaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ministerie van Buitenlandse Zaken beslist hierna of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.

Geldigheid

Uw vreemdelingenpaspoort is 5 jaar geldig of korter. Dit hangt af van uw verblijfsvergunning.

Kosten

  • € 53,95
  • Spoedaanvraag: € 102,55

Voorkom identiteitsfraude

Geef nooit zomaar een kopie van uw identiteitsbewijs af. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Kijk voor meer informatie over voorkomen van identiteitsfraude op de website van de Rijksoverheid. Daar leest u ook hoe een een veilige kopie kunt maken.

Contact