Vreemdelingenpaspoort

Woont u in Nederland en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? En geen vluchtelingenstatus? Dan heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort gaat u naar het gemeentehuis. U betaalt bij het aanvragen en krijgt bericht als uw document klaar ligt.

Wat u moet weten

Jonger dan 18 jaar?

Dan moeten beide ouders of voogden toestemming geven. Dit kan persoonlijk aan de balie. Beide ouders of voogden moeten zich legitimeren. Zijn de ouders of voogden niet aanwezig bij de aanvraag? Neem dan ook mee:

  • Schriftelijke toestemming [link naar formulier] van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft)
  • Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s)

Langere levertijd

Het vreemdelingenpaspoort heeft een langere levertijd dan andere reisdocumenten. Uw gegevens worden nagegaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ministerie van Buitenlandse Zaken beslist hierna of u een vreemdelingenpaspoort krijgt.

Kwijt of gestolen

Is uw vreemdelingenpaspoort kwijt of gestolen?

Geldigheid

Uw vreemdelingenpaspoort is 5 jaar geldig of korter. Dit hangt af van uw verblijfsvergunning.

Meenemen

  • Uw verblijfsvergunning
  • Eventueel uw huidige paspoort of ander reisdocument, ook als het is verlopen
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief)
  • Een pasfoto in kleur, let op pasfoto-eisen

Kosten

€ 53,95

Spoedaanvraag: € 102,55

Voorkom identiteitsfraude

Geef nooit zomaar een kopie van uw identiteitsbewijs af. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Maak de kopie veilig met de volgende stappen:

  • Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

U kunt de kopie ook veilig maken met de KopieID app. Kijk voor meer informatie over voorkomen van identiteitsfraude op de website van de Rijksoverheid.

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen