Gezondheidsverklaring

Hebt u een medische beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Dan hebt u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt of u rijgeschikt bent.

Wat u moet weten

U hebt een Gezondheidsverklaring nodig:

  • als u chronisch ziek bent of om andere medische redenen
  • als uw rijbewijs verloopt op of ná uw 75e verjaardag
  • bij een rijbewijs voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE, ook bij verlenging.
  • bij omwisseling van een rijbewijs van de Nederlandse Antillen, Aruba of een land buiten de Europese Unie
  • bij rijbewijzen voor diplomatieke ambtenaren en hun gezinsleden
  • bij uw eerste rijbewijs, dit regelt uw rijschool

Medische keuring

Soms heeft u ook een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts die u keurt, een apart deel in.

Aanvragen

U kunt de Gezondheidsverklaring ook kopen bij de gemeente. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Kosten

€ 37,80