Gezondheidsverklaring

Hebt u een medische beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Dan hebt u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt of u rijgeschikt bent.

Wat u moet weten

U hebt een gezondheidsverklaring nodig:

  • als u chronisch ziek bent of om andere medische redenen
  • als uw rijbewijs verloopt op of ná uw 75e verjaardag
  • bij een rijbewijs voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE, ook bij verlenging.
  • bij omwisseling van een rijbewijs van de Nederlandse Antillen, Aruba of een land buiten de Europese Unie
  • bij rijbewijzen voor diplomatieke ambtenaren en hun gezinsleden
  • bij uw eerste rijbewijs, dit regelt uw rijschool

Wachttijden

Vraag uw gezondheidsverklaring tijdig aan bij het CBR. De wachttijd kan langer dan 4 maanden zijn.

Plannen voor tijdelijke verlenging geldigheid rijbewijs

Zoals het nu lijkt kunnen 75-plussers vanaf 1 december 2019 tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs aanvragen bij het CBR. Het Kabinet maakt hiervoor een aanpassing in het Reglement Rijbewijzen. Zo kunt u blijven rijden totdat het CBR een besluit heeft genomen over uw rijgeschiktheid. Er gelden een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Medische keuring

Soms heeft u ook een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts die u keurt, een apart deel in.

Kopen bij de gemeente

U kunt de Gezondheidsverklaring ook kopen bij de gemeente. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Kosten

€ 37,80