Fonds Economische Versterking

Door de coronacrisis heeft het economisch klimaat een flinke knauw gekregen. Heeft u plannen voor een initiatief om het economisch klimaat te versterken door het een flinke ‘boost' te geven? Vraag online een bijdrage aan uit het tijdelijke Fonds Economische Versterking.

Wilt u de aanvraag liever schriftelijk indienen? Download dan het aanvraagformulier (PDF, 362KB).

Meesturen

 • Begroting van de kosten van uw initiatief.
 • Dekkingsplan waaruit blijkt hoe de kosten worden betaald.
 • Overzicht van eigen inbreng of inbreng van derden.
 • De-minimisverklaring waarop u aangeeft hoeveel de-minimissteun u in de afgelopen 3 jaren heeft ontvangen. Is dat meer dan € 200.000 dan moet u dit melden aan de Europese commissie. 
 • Inzicht hoe u na realisatie het onderhoud en de instandhouding van het initiatief gaat regelen.

Belangrijkste voorwaarden

 • De aanvragende ondernemer, organisatie of instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en neemt actief deel aan het economisch verkeer.
 • De subsidie wordt alleen verstrekt aan samenwerkingsverbanden. De aanvrager is bevoegd om rechtshandelingen te doen namens dit samenwerkingsverband.  
 • Er is sprake van een gezamenlijk en gedragen doel voor en door meerdere ondernemers, organisaties en/of instellingen.
 • Het initiatief versterkt het economisch klimaat binnen een dorp, branche of in de hele gemeente.
 • De maximale bijdrage per aanvraag is € 50.000,--.
 • U draagt zelf minimaal 10% bij aan uw initiatief. Bijvoorbeeld met eigen geld, elders verkregen subsidie of de uren die u besteedt aan zelfwerkzaamheid.
 • De uitvoering van het initiatief is nog niet gestart.
 • Voor kosten van reguliere exploitatie, onderhoud of instandhouding wordt geen subsidie verstrekt.
 • Het initiatief is uiterlijk 31 december 2021 gerealiseerd.
 • U kunt tot 1 juli 2021 een aanvraag indienen. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. In totaal is er € 300.000,-- beschikbaar.

Ondernemersplatform

Dit fonds is mede tot stand gekomen op initiatief van het Ondernemersplatform Het Hogeland. Het Ondernemersplatform adviseert burgemeester en wethouder over de ingediende aanvragen. Het Fonds Economische Versterking is een tijdelijk fonds, als voorloper van het toekomstige Ondernemersfonds voor Het Hogeland.

Meer informatie

Bel of mail met Johan Samplonius van het Team Economie & Arbeidsmarkt: 088 - 345 88 88 of gemeente@hethogeland.nl

Bekijk de volledige regeling.