Financiële hulp voor ondernemers en zzp'ers

Ook na 1 oktober 2020 kunt u als ondernemer of zzp'er tijdelijk een uitkering of lening van de gemeente krijgen. Voor een uitkering kijken we daarvoor naar het inkomen van uw gezin. En voor een lening mag er geen sprake zijn van surseance van betaling of faillissement. De regelingen gelden tot 1 april 2021.

datum laatste wijziging: 1 februari 2021

Aanvragen

 1. Check goed de regels.
 2. Download een formulier.
 3. Formulier (digitaal) invullen, printen en ondertekenen.
 4. Upload scans of foto's van het formulier en eventuele bijlagen.

Of stuur het per post naar:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Regels

Controleer of u aan de onderstaande regels voldoet of doe de check op de website van de Rijksoverheid.

 • U bent een gevestigde zelfstandige.
 • U bent minimaal 18 jaar en hebt nog niet de AOW-leeftijd.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf.
 • U stond vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf (dat is ongeveer 24 uur per week).
 • U woont in de gemeente Het Hogeland.

Extra regels voor een uitkering

 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep is geraakt door de coronacrisis.
 • Daardoor is uw totale netto gezinsinkomen lager dan het sociaal minimum.
 • Het gezinsinkomen wordt tot uiterlijk 1 april 2021 aangevuld met een uitkering levensonderhoud.

Extra regels voor een lening

 • Uw onderneming zit door de coronacrisis in directe geldnood.
 • Er is geen sprake van surseance van betaling of faillissement.
 • U kunt maximaal € 10.157,- lenen.
 • De looptijd is maximaal 3 jaar met een rente van 2%.
 • Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
 • De lening is niet bedoeld voor herfinanciering.
 • De lening valt onder de-minimis staatssteun. Andere eerder gekregen staatssteun moet u aan ons opgeven.
 • Een lening van voor 1 oktober 2020 kunt u met een nieuwe aanvraag laten aanvullen tot het maximum bedrag.

Formulieren

Meer informatie

De gemeente voert namens de Rijksoverheid deze Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo3) uit. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Op deze pagina