Financiële hulp voor ondernemers en zzp'ers

Ook na 1 juni 2020 kunt u als ondernemer tijdelijk een uitkering of lening van de gemeente krijgen. Wel zijn de regels strenger geworden. Voor een uitkering kijken we nu naar het gezinsinkomen. Voor een lening mag er geen sprake zijn van surseance van betaling of faillissement. De regelingen gelden tot 1 oktober 2020.

datum laatste wijziging: 2 juni 2020

Uitkering voor levensonderhoud

Uw bedrijf of zelfstandig beroep is geraakt door de coronacrisis. Daardoor verwacht u dat uw netto gezinsinkomen vanaf 1 juni 2020 minder zal zijn dan het sociaal minimum dat voor u geldt. Met een uitkering levensonderhoud wordt het inkomen tot uiterlijk 1 oktober 2020 aangevuld.

Lening voor bedrijfskapitaal

Uw onderneming zit door de coronacrisis in directe geldnood, maar er is geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd. Dan kunt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157,-. Heeft u voor 1 juni 2020 al een lening aangevraagd? Dan kunt u een aanvraag doen om de eerdere lening aan te vullen tot het maximum.

De lening valt onder een vorm van staatssteun. Dit noemen we de-minimissteun en kent bepaalde voorwaarden. Heeft u eerder staatssteun gekregen van een Nederlandse overheid? Geef dan in het formulier aan hoeveel dat was.

Over de lening

 • De maximale looptijd is 3 jaar met een rente van 2%.
 • Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
 • De lening is niet bedoeld voor herfinanciering.

Voorwaarden voor een uitkering of lening

 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de voor u geldende pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Uw bedrijf of beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw bedrijf.
 • U stond vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf (dat is ongeveer 24 uur per week).
 • U woont in de gemeente Het Hogeland.

Extra voorwaarden vanaf 1 juni 2020

 • Voor een uitkering: uw totale netto gezinsinkomen is lager dan het sociaal minimum. Gezinsinkomen bestaat uit alle inkomsten van u en uw partner uit uw eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, uitkering en overig inkomen.
 • Voor een lening: er mag geen sprake zijn van surseance van betaling of faillissement.

Of doe de check op de website van de Rijksoverheid om te zien of u in aanmerking komt.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Upload dan de ingevulde formulieren samen met de gevraagde bewijsstukken. Heeft u voor 1 juni 2020 ook al een aanvraag gedaan? Dan hoeft u dezelfde bewijsstukken niet weer mee te sturen.

Of stuur het per post naar:

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Meer informatie

De gemeente voert namens de Rijksoverheid deze Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo2) uit. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid