€ 4.000,- voor getroffen ondernemers

De eenmalige tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) van € 4.000,- is er voor specifieke groepen ondernemers. Deze regeling kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo).

Uitbreiding sectoren per 15 april 2020

Sinds 15 april is de regeling ook aan te vragen door ondernemers in verschillende contactberoepen, zoals tattooshops. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, toeleveranciers (onder meer groothandel) en dienstverlening, zoals taxibedrijven, toegevoegd. Verder kunnen agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden een aanvraag indienen.