Inschrijving kerstmarkt medewerkers Het Hogeland

Op donderdag 12 december 2019 organiseert gemeente Het Hogeland voor de medewerkers een kerstmarkt. De markt vindt plaats in Sportcentrum De Mencke in Uithuizen. Hogelandster ondernemers konden tot 1 november 2019, 12.00 uur inschrijven om op deze markt hun producten aan te bieden.

Opzet kerstmarkt

Ongeveer 1000 medewerkers krijgen van de gemeente ieder 14 waardebonnen van € 2,50 en een ‘kerst-tas’. De waardebonnen kunnen ze inleveren bij de ondernemers in ruil voor een product. Zo kunnen medewerkers zelf een kerstpakket samenstellen.

Twee blokken

De kerstmarkt op 12 december 2019 duurt van 12:00 – 16:30, verdeeld over twee blokken. De gemeente zorgt voor een min of meer gelijke verdeling van de medewerkers over deze twee blokken. Blok 1 is van 12:00 – 14:00 uur. Blok 2 is van 14:30 – 16:30 uur.

Verdere afspraken

  • De gemeente plaatst en verdeelt de kraampjes. U kunt er gratis gebruik van maken.
  • De gemeente levert de waardebonnen waarmee medewerkers producten kunnen kopen.
  • U richt de toegewezen kraam zelf in. Zodra de planning bekend is leest u of dit op 11 of 12 december 2019 kan.
  • U bent zelf aanwezig tijdens de kerstmarkt.
  • Uw producten zijn makkelijk te hanteren.
  • U zorgt na afloop voor de afvoer van leeg verpakkingsmateriaal en niet-verkochte producten.
  • Facturering vindt achteraf plaats op basis van de totaalwaarde van de ingenomen waardebonnen.

Inschrijving en selectie

Inschrijven kon tot 1 november 2019. Hiervoor golden een aantal voorwaarden:

  • U bent een lokale ondernemer, gevestigd in de gemeente Het Hogeland.
  • Uw product is uit het bestaande assortiment.
  • Uw product is bij voorkeur duurzaam.

De gunning heeft via een loting plaatsgevonden. Alle inschrijvers hebben op 18 november 2019 per e-mail bericht gekregen over de uitslag.