Logo Het HogelandNieuwsbrief Versterken en vernieuwen in Kantens | april 2022

Deze nieuwsbrief is voor de huurders en particuliere eigenaren die wonen in Kantens en te maken hebben met de versterkingsopgave. De komende jaren gebeurt er veel in het dorp door de plannen voor sloop- en nieuwbouw in Kantens en de versterking van huizen. In de zomer van 2022 start de versterkingsopgave in Kantens met de sloop van de eerste woningen. De gemeente houdt u via deze nieuwsbrief graag op de hoogte. We geven u een overzicht van alles wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Agenda

13 april:

Bijeenkomst over de herinrichting openbare ruimte – door bureau Ohpen. Voor Bewoners Kooistraat, Meidoornstraat en directe omgeving

Medio april:

Start gesprekken bepalen herverkaveling particuliere eigenaren en De Delthe voor de huurwoningen – met Brandsma De Jong makelaars. Voor Eigenaren woningen Kooistraat (even) 26, 32 t/m 48, (oneven) 39, 41, 55, 65, 71 en 73

2 mei:

Informatiebijeenkomst over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie (BLVC-plan) en tijdelijk bouwweg - door bureau InVra plus. Voor Bewoners Kooistraat, Meidoornstraat en directe omgeving

Hierna leest u meer over de activiteiten.

Herinrichting openbare ruimte Kooistraat en omgeving

Een van de kansen die zich voordoet bij de versterking van een complete woonwijk, is het verduurzamen en vernieuwen van de leefomgeving. Inwoners die in de Kooistraat, Meidoornstraat en directe omgeving wonen, praten op 13 april voor de eerste keer mee over hoe o.a. de groenvoorziening er in hun wijk uit komt te zien. Daarvoor organiseert bureau Ophen een bijeenkomst waarin het onder andere de hoofdlijnen uit het stedenbouwkundig plan presenteert. De betrokkenen hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Informatiebijeenkomst over voorwaarden uitvoering versterking

De gemeente wil de uitvoering van de versterking zo goed mogelijk laten verlopen en overlast zoveel mogelijk beperken. Het bureau InVra plus gaat daarom een BLVC-plan opstellen. Dit plan gaat over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de uitvoering van de versterking. Bureau InVra plus stelt dit plan samen met de bewoners op. Hiervoor organiseert InVra plus in week 15 enkele overleggen. Op 2 mei presenteert InVra plus op een informatiebijeenkomst het concept van het BLVC-plan. In deze bijeenkomst komen ook de opties voor een tijdelijke bouwweg aan de orde. Met het plan dat InVra plus maakt, moeten de toekomstige aannemers instemmen. Pas daarna kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Actueel

Voetpad richting tijdelijke woningen Bredeweg

Eén van de wensen van het dorp was, het aanleggen van een verlicht voet/fietspad tussen het sportveld en de tijdelijke woningen die aan de Bredeweg in Kantens staan. De gemeente heeft hierover op 5 april met een groep bewoners van de Bredeweg en enkele bestuursleden van VDK gesproken. Dit gesprek heeft veel informatie opgeleverd. De gemeente gaat het plan verder uitwerken en bewoners worden bij het vervolg betrokken.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in tijdelijke woningen Kantens

In de tijdelijke woningen aan de Bredeweg in Kantens worden momenteel 34 mensen opgevangen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Het gaat voornamelijk om vrouwen en kinderen. De gezinnen verblijven tot uiterlijk eind mei in de tijdelijke woningen, zodat die tijdig weer beschikbaar zijn voor de mensen uit de versterkingsopgave. Mochten er vragen zijn over de bewoners of de opvanglocatie, dan kunt u contact opnemen met Patrick Engelsman (p.engelsman@hethogeland.nl) en Marleen Fleer (m.fleer@werkpleinability.nl).

Contactgegevens

Gemeente Het Hogeland | www.hethogeland.nl/aardbevingen | aardbevingen@hethogeland.nl |088 - 345 88 88

De Delthe, bewonersconsulent huurders | Katelijn Smits | bewonersconsulent@dedelthe.org | 06-10422905

Versterkingspunt Het Hogeland, Nationaal Coördinator Groningen | www.nationaalcoordinatorgroningen.nl | info@nationaalcoordinatorgroningen.nl | 088 - 041 4477

Aardbevingscoaches Mensenwerk Hogeland

Heeft u behoefte aan een luisterend oor of hulp met verschillende instanties? Neem dan contact op met de aardbevingscoaches van Mensenwerk Hogeland.
www.mensenwerkhogeland.nl
info@mensenwerkhogeland.nl
0595 - 74 5090