Logo Het Hogelandnieuwsbrief nummer 1

Kop op 't Hogeland

Nieuwsbrief Lokaal Programmaplan

Dit is de eerste nieuwsbrief van het Lokaal Programmaplan Kop op 't Hogeland. Deze komt minstens één keer per twee maanden uit. In deze nieuwsbrief leest u onder meer over de thematafels op 7 en 21 april 2021.

Het programma

Animatie

Met ‘Kop op ’t Hogeland’ richt de gemeente zich op leefbaarheid en kansen voor de toekomst. Samen met de inwoners steken we de koppen bij elkaar om te werken aan een leefbare regio. Dat doen we via de ambities van Nationaal Programma Groningen en 6 programmalijnen in ons lokaal programma.

Het volledige programmaplan Kop op 't Hogeland staat in tekst op onze website. Er is ook een animatie gemaakt om de zes programmalijnen te verduidelijken.

Bekijk het programma Bekijk de animatie

Praat mee over de toekomst van Het Hogeland

We willen graag weten wat u belangrijk vindt

Dankzij een bijdrage van Nationaal Programma Groningen kunnen we extra investeren in goed wonen, werken en recreëren in Het Hogeland. Het lokaal programmaplan ‘Kop op ‘t Hogeland’ beschrijft waarin we extra willen investeren voor toekomstige welvaart. Hierover gaan we graag met u in gesprek in vijf online thematafels:

  • Ondernemen & leren: 7 april
  • Gezondheid: 7 april
  • Wonen & leven: 21 april
  • Bereikbaarheid: 21 april
  • Pronkjewailen: 21 april

Doe mee!

De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 20.30 uur. Wilt u meepraten? Of kent u iemand die dat wil? Meld u dan uiterlijk 24 maart 2021 aan via kopop@hethogeland.nl. Geef in uw mail aan welke bijeenkomst u wilt bijwonen. Het aantal plaatsen is beperkt.

Over de thematafels

Tijdens de thematafels op 7 en 21 april gaan we in gesprek met inwoners en bedrijfsleven. We vragen ons af welke ontwikkelingen bij gaan dragen aan onze leefomgeving en welvaart. Maar ook: ‘wat moeten we daar dan voor doen?’

De 6 programmalijnen uit het lokaal programmaplan (het hele programma vindt u bij "lees meer") zijn de leidraad voor deze gesprekken. De programmalijnen 1 en 2 worden op 1 tafel besproken. Er zijn dus 5 thematafels over 6 programmalijnen.

Meer over de Thematafels

Programmalijn 1. Toekomstbestendige bedrijvigheid

Landbouw, visserij en de industrie zijn belangrijke sectoren in Het Hogeland. Door samenwerking te versterken en in te zetten op het delen van kennis wordt leergierigheid, interesse en het zien van kansen in plaats van problemen gestimuleerd. Ook zet de gemeente zich in op sterke centrumplannen in verschillende dorpen en het versterken van de vrijetijdseconomie.

Meer over Programmalijn 1

Programmalijn 2. Leven Lang Ontwikkelen

Onderwijs en arbeidsmarkt moeten intensief samenwerken in de regio. Gemeente Het Hogeland wil zich richten op praktijkleren door extra praktijkcentra te maken. We willen de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid bevorderen. En jongeren vroegtijdig kennis laten maken met ondernemers om ze te binden aan de regio. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om een mbo-opleiding op niveau 1 en 2 te realiseren.

Meer over Programmalijn 2

Programmalijn 3. Wonen & Leven op de Wierden

In de dorpen en op het platteland is er ruimte voor goed, landelijk en karaktervol wonen. De gemeente richt zich op het versterken van het imago van Het Hogeland als aantrekkelijke woongemeente. Ieder dorp moet een ontmoetingsplek krijgen voor inwoners en er wordt gewerkt aan een goede leefomgeving.

Meer over Programmalijn 3

Programmalijn 4. Zorgen voor en met elkaar

Laagdrempelige zorg moet dichtbij huis beschikbaar zijn, zodat inwoners van de gemeente langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Door zorg digitaal aan te bieden, het ontwikkelen van één zorgloket waarin cliënten te vinden zijn en het ontwikkelen van een zorgcoöperatie komt zorg dichterbij beschikbaar. Ook wil de gemeente een centrum voor praktijkleren gericht op de zorgsector ontwikkelen.

Meer over Programmalijn 4

Programmalijn 5. Het Hogeland goed verbonden

Het openbaar- en doelgroepvervoer is door vergrijzing en grote afstanden binnen de gemeente een grote uitdaging. Pilots op het gebied van innovatief vervoer, duurzame mobiliteit of het combineren van verschillende vormen van vervoer kunnen hierbij helpen. Het wandel- en fietsroutenetwerk moet verfijnt en geoptimaliseerd worden en ook moet de digitale bereikbaarheid in de hele gemeente verbeterd worden.

Meer over Programmalijn 5

Programmalijn 6. Pronkjewailen op ’t Hoogelaand

Verhalen over Het Hogeland en het cultureel erfgoed moeten goed vindbaar en zichtbaar zijn voor toeristen. De gemeente werkt ook mee aan een gasloze provincie en zet in op landbouw waar natuur op én om het boerenbedrijf, de standaard is. Deze natuurinclusieve landbouw kan ook een bijdrage leveren aan recreatie en toerisme in de gemeente.

Meer over Programmalijn 6

Redactie: Esther Dob 
Vormgeving: Rianne Joustra
E-mail: kopop@hethogeland.nl

Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.