Logo Het Hogelandnieuwsbrief nummer 2

Kop op 't Hogeland

Nieuwsbrief Lokaal Programmaplan

Projecten in beeld: Vakland Het Hogeland en Waterwerken Zoutkamp. Daarnaast een verslag van de online thematafels die op 7 en 21 april zijn gehouden.

Vakland Het Hogeland

Waterwerken Zoutkamp

Vakland Het Hogeland wil alle inwoners van de gemeente Het Hogeland de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen op verschillende vakgebieden.

Het project Waterwerken Zoutkamp moet Zoutkamp beschermen tegen het water en biedt kansen op het gebied van toerisme. 

Filmpje Vakland Het Hogeland Filmpje Waterwerken Zoutkamp

Thematafels gestart!

Op 7 en 21 april 2021 waren de eerste thematafels. Het ging over hoe ons Hogeland er over 10 jaar uit ziet. De volgende thematafels zijn in juni 2021.

Via Zoom-sessies hebben we gepraat over ontwikkelingen, dromen en welvaart. Van nu richting 2030. Dit deden we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en medewerkers van de gemeente.

Tijdens de online startbijeenkomst ging Gijs Nillessen in gesprek met burgemeester Henk Jan Bolding en projectleider Lucie Perey.

 

Bekijk op YouTube

Thematafel Ondernemen en Leren

Waar willen de gemeente, onderwijs en bedrijven de komende jaren geld aan uitgeven? Dat is dé centrale vraag bij de onderwerpen "Toekomstbestendige bedrijvigheid” en “Een leven lang leren”.

Jeroen van Wijk is aanjager van deze onderwerpen. Hij zegt: “Het zit vooral in opleiden en krijgen van goed (geschoold) personeel. Dan gaat het over samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Maar er waren ook andere ideeën. Zoals ontwikkeling van de landbouw en de Eemshaven. Een sterke digitale bereikbaarheid. En het woningaanbod in de gemeente Het Hogeland.”  Het gesprek hierover gaat verder in juni. 
 

Thematafel Wonen en Leven

De openingsvraag bij deze thematafel was: Waar word je blij van in Het Hogeland? Dat zorgde meteen voor veel mooie gedachten en dromen die goed gedeeld werden.

Aanjager Hanneke op den Buysch vertelt: “Naast dorpshuizen kunnen we ook andere ontmoetingsplekken activeren. Zoals een Kulturhoes, een groenproject of onbebouwde grond gebruiken als sportveldje.

Ook ging het over eenzaamheid, meer woningen en goede OV-verbindingen. Vooral het idee van een sneltram tussen Groningen en Lauwersoog vond men goed.”

Thematafel Gezondheid

Met een flink aantal deelnemers ging men van start om te praten over programmalijn: ‘Zorgen voor en met elkaar’.

"Er zijn dromen gedeeld over een gezond Hogeland in 2030. En dromen over wat er allemaal mogelijk is als geld geen rol zou spelen.

Dit bracht verschillende ideeën naar boven. Van 1-euro taxi’s om mensen te vervoeren tot het ontwikkelen van een geluksmeter voor inwoners. Ook zagen deelnemers veel overeenkomsten met onderwijs en wonen."

Aldus Hanneke op den Buysch, aanjager van dit thema.
 

Thematafel bereikbaarheid

Hoe houden we de gemeente Het Hogeland in de toekomst goed bereikbaar voor elke inwoner? Deze vraag stond centraal bij het onderwerp “Het Hogeland goed verbonden”.

Er zijn veel verschillende ideeën genoemd:

  • Duurzame mobiliteit.
  • Ontwikkeling van vaarwegen.
  • Gebruik van deelauto’s.
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid.
  • Verbeteren van de bereikbaarheid van Leeuwarden.
  • Ontwikkeling van hubs waar verschillende vervoersstromen samen komen.

Tijdens de thematafels in juni worden deze ideeën verder uitgewerkt.
 

Thematafel Pronkjewailen

Aanjager Siepie de Groot kijkt zeer tevreden terug op de thematafel:

“We kunnen op 2 manieren naar dit thema kijken. Als toerist, maar ook als Hogelandsters. Gebruik wat er al is. Zoals bijvoorbeeld het gebied dat bij het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee hoort.

Vertel de verhalen over het gebied. Zorg ervoor dat eigen inwoners het verhaal ook kennen én vertellen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld lokale kunst. En versterk het landschap en de verschillende dieren en planten die er zijn."

Redactie: Esther Dob, Peter Klungel
Vormgeving: Rianne Joustra
Tekeningen: Suus van den Akker, Bas Kohler, Cunera Joosten

E-mail: kopop@hethogeland.nl
Liever geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.