15 juli 2021

Zes miljoen voor verbetering woningen in Het Hogeland 

Gemeente Het Hogeland krijgt zes miljoen euro van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor verbetering en energiezuiniger maken van particuliere woningen. 

Met deze bijdrage gaan we ruim 300 woningen verbeteren en energiezuiniger maken. Het gaat om woningen waarvan de eigenaar dat zelf niet kan doen. De woningen staan in Den Andel, Kloosterburen, Leens, Uithuizen, Uithuizermeeden en Zoutkamp. Ze staan in oudere wijken en hebben vaak een hoog energieverbruik. Wilt u in aanmerking komen voor verbetering van uw woning? Stuur dan een e-mail naar wonenenleefbaarheid@hethogeland.nl

Wat we doen met het geld

In Het Hogeland zijn bijna 4.300 van de 17.000 particuliere woningen in een slechte staat. Met de bijdrage gaan we de woningen aanpakken die dat het hardst nodig hebben. We gebruiken het geld voor energiebesparende maatregelen, woningverbetering en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ongeveer 15 woningen maken we zorggeschikt of levensloopbestendig. Waar nodig verbeteren we ook de veiligheid en de leefbaarheid van de omgeving. Hierbij werken we samen met woningbouwverenigingen.

Dank

“Dit is goed nieuws voor Het Hogeland. We staan voor een grote opdracht om onze woningvoorraad kwalitatief te verbeteren en te verduurzamen. Met het geld uit het fonds kunnen we aan de slag”, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland. “We willen daarbij onze dank uitspreken voor de constructieve samenwerking met de provincie en de hulp vanuit het ministerie.”