25 februari 2020

WOZ-waarde en compensatieregeling

Heeft u een eigen woning in het aardbevingsgebied? Dan is de kans groot dat u in 2020 een vergoeding van het Rijk kunt krijgen voor de waardedaling. Die vergoeding zal een percentage van de WOZ-waarde zijn. Controleer deze daarom goed. Zo voorkomt u een te lage compensatie. Twijfelt u over de WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. 

Compensatie aanvragen

We verwachten dat de compensatieregeling er in de loop van 2020 is. Als het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) er dan ook is, dan kunt u daar de compensatie aanvragen.

Hoogte WOZ-waarde belangrijk

De compensatie van het Rijk is een percentage van de WOZ-waarde 2020. Het percentage wordt per postcodegebied vastgesteld en is afhankelijk van het aantal bevingen die er zijn geweest. De WOZ-waarde staat op het aanslag-/beschikkingsbiljet dat met een datum van 29 februari 2020 wordt verstuurd. Controleer deze goed, want een te lage WOZ-waarde betekent te weinig compensatie.

Neem bij twijfel over de waarde contact met ons op. Onze taxateur belt of mailt u dan terug met uitleg of voor het maken van een afspraak. Bent u niet tevreden met het antwoord? U kunt dan bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Definitieve WOZ-waarde

De compensatie wordt uitbetaald nadat de WOZ-waarde definitief is vastgesteld. 6 weken na de datum van het aanslag-/beschikkingsbiljet wordt de WOZ-waarde automatisch definitief. Als u bezwaar maakt dan wordt pas uitbetaald wanneer uw bezwaar is afgehandeld. Ook moet daarna de termijn voor het indienen van beroep voorbij zijn. De gemeente heeft tot en met 31 december 2020 de tijd om uw bezwaar af te handelen. 

Als u het huis verkoopt

U kunt er voor kiezen pas een vergoeding te vragen wanneer u de woning verkoopt. In dat geval wordt de compensatie berekend op basis van de verkoopprijs in plaats van de WOZ-waarde.

Meer informatie

Neem voor vragen over de compensatieregeling contact op met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Voor andere vragen kunt u ons bellen of mailen.