2 juli 2020

Wie wint de Culturele Stimuleringsprijs 2020 gemeente Het Hogeland?

Het Hogeland is rijk aan culturele pareltjes: tientallen ateliers, kleine (cultuur)podia met grootse optredens, musea, amateurverenigingen en culturele commissies. Om cultuurmakers aan te moedigen een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het culturele klimaat in Het Hogeland reikt de gemeente de Culturele Stimuleringsprijs uit.

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “We zijn trots op wat wij hebben aan cultuur in onze gemeente. Cultuur is van groot belang voor de samenleving. De afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe er nieuwe en creatieve manieren gezocht zijn om iedereen te kunnen laten genieten van alle culturele pareltjes in onze gemeente. En bovenal wil de gemeente haar waardering voor het culturele veld uiten in tijden waarin onze cultuurmakers het zwaar te verduren hebben.”

Culturele Stimuleringsprijs

Voor de prijs komt een veelbelovend persoon of organisatie in aanmerking die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling of zichtbaarheid van de cultuur in Het Hogeland. Het initiatief of product levert een bijdrage aan de vernieuwing van het culturele klimaat in de gemeente Het Hogeland. De persoon of organisatie is een belangrijke bron van inspiratie en vernieuwing voor de ontwikkeling van het culturele klimaat. De stimuleringsprijs kan als een aanmoediging dienen en als een impuls voor doorontwikkeling van het initiatief of product.

Jury

De jury van de Culturele Stimuleringsprijs gemeente Het Hogeland bestaat uit de genomineerden van 2019: Kunstvloed, Blad, Oosterhouw en Hogeland in beeld.

Criteria

  1. Binding mét of een belang voor Het Hogeland.
  2. Kwaliteit en een breed bereik.
  3. De persoon of organisatie is gedreven om zich verder te ontwikkelen voor het culturele klimaat in de gemeente Het Hogeland.
  4. Vernieuwende karakter.
  5. Brede samenwerking met andere personen en organisaties binnen en buiten de gemeente.

Aanmelden

Stuur de gegevens met onderbouwing naar Teresa Willems, t.willems@hethogeland.nl of naar Rixt Vellenga, r.vellenga@hethogeland.nl. Aanmelden kan tot en met 14 augustus 2020.

  • In september worden de 5 genomineerden bekend gemaakt.
  • In het najaar wordt de winnaar bekend gemaakt en vindt de uitreiking plaats.