6 september 2023

Voorbereiding bouw tijdelijke woningen Treubweg van start

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is begonnen met de voorbereidingen om het terrein aan de Treubweg in Uithuizen klaar te maken voor de bouw. Op dit terrein wordt op maandag 11 september 2023 de bouw van 50 tijdelijke woningen weer opgestart nadat het enkele maanden heeft stilgelegen.

Beroepstermijn

De beroepstermijn voor de vergunning loopt tot en met 7 september 2023. Belanghebbenden kunnen tot die tijd beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland tegen het besluit van de gemeente om vergunning te verlenen voor de bouw. Zolang deze termijn nog loopt gaat NCG niet bouwen. Wel zorgen ze ervoor dat het terrein klaar is om direct weer te starten met de bouw op maandag 11 september. Want we hebben de tijdelijke woningen nodig voor de versterking in Uithuizen. Omdat het over de veiligheid van de inwoners gaat willen we hier zo snel mogelijk verder gaan met bouwen. We hopen dat de woningen in het voorjaar van 2024 klaar zijn voor gebruik. 

Waarom is de bouw stilgelegd?

De gemeente heeft in 2022 vergunning verleend aan NCG voor de bouw van 50 tijdelijke woningen aan de Treubweg. Hiertegen is bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening bij de rechtbank gevraagd. De rechter heeft daarop besloten om de bouw stil te leggen. De gemeente had gekozen voor een kortere procedure om de versterking snel te laten verlopen. Maar de rechter vindt dat de gemeente de meest uitgebreide procedure had moeten volgen. De gemeente heeft dat herstelt door de uitgebreide procedure toch nog te volgen.

Lees meer over de tijdelijke woningen in Uithuizen