27 september 2021

Voorbereidend werk voor Boogplein Winsum weer opgepakt

De bestuursrechter heeft afgelopen vrijdag besloten dat de gemeente de voorbereidingen om het Boogplein in Winsum te vernieuwen niet hoeft uit te stellen.

Een paar Winsumers had hierom gevraagd. Zij zijn het niet eens met de plannen. Daarom zijn ze bij de rechter in beroep gegaan. Daarbij hebben ze gevraagd om de geldigheid van het bestemmingsplan uit te stellen totdat de rechter over het beroep heeft beslist.

Definitief besluit volgt begin 2022

De rechter heeft besloten dat de geldigheid van het bestemmingsplan niet wordt uitgesteld. Dat betekent dat we door mogen gaan met de voorbereidingen van de plannen voor het Boogplein. Bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen. Met het uitvoeren van de plannen wachten we totdat de rechter een besluit over het ingestelde beroep heeft gedaan. Dat besluit volgt waarschijnlijk begin 2022.

Plannen samen met inwoners en ondernemers gemaakt

“De uitspraak van vandaag schept vertrouwen in het definitieve oordeel van de Raad van State”, stelt wethouder Eltjo Dijkhuis. “We hebben met elkaar - gemeente, inwoners en ondernemers - een goed plan neergezet. We willen niet te ver op de zaken vooruitlopen. Maar het lijkt erop dat we door kunnen met de ontwikkeling van het Boogplein. De komende tijd pakken we de voorbereidende werkzaamheden verder op. Met de realisatie van de plannen wachten we nog even totdat er een uitspraak in de zogenaamde ‘bodemprocedure’ is. Tot die tijd is het nog even pas op de plaats.”

Centrumplannen

Met de aanpak van het Boogplein in Winsum wil de gemeente de functie en uitstraling van het centrum versterken. Daarmee wordt de leefbaarheid van het dorp vergroot. Op het nu nog lege Boogplein komen appartementen, woningen en winkelruimte. Drie oude knotlindes worden behouden en verplaatst.

Naast Winsum worden ook de functie en uitstraling van de centra van Bedum, Uithuizen en Uithuizermeeden in de gemeente versterkt. Lees meer over de centrumplannen