5 oktober 2022

Vogelgriep vastgesteld in Zuidwolde

Het gaat waarschijnlijk om een variant waar (water)vogels erg ziek van worden of dood aan gaan (hoog pathogeen). Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ongeveer 28.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vervoersverbod

Er geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven 10 kilometer rond het bedrijf in Zuidwolde. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Ophokplicht en afschermplicht

Sinds 26 oktober 2021 geldt er een landelijke ophokplicht voor pluimveehouders en een landelijke afschermplicht voor hobbyhouders. Ben u hobbyhouder? Vanwege uitbraken van vogelgriep moet u verplicht uw pluimvee (kippen), watervogels en loopvogels afschermen. U moet dan voorkomen dat uw dieren in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. 

Wat kunt u doen als u een dode vogel vindt?

U kunt gevonden dode vogels melden. Dit kan helpen in het snel opsporen en bestrijden van vogelgriep. 

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl