14 januari 2022

Visie Sport en Bewegen beschikbaar

In oktober 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe Visie Sport en Bewegen in Het Hogeland 2021 – 2030 vastgesteld. Deze is nu beschikbaar voor iedereen. In de visie staat geschreven hoe de gemeente de komende 10 jaar aan de slag wil met sport en bewegen.

Lees mee

Je kunt de visie lezen op overheid.nl. Daar staat ook een pdf van de visie. Wil je toch echt liever papier, maar is er geen printer in de buurt? Stuur ons dan een mailtje en je krijgt een papieren versie via de post.

De visie is samen gemaakt met onder andere sportverenigingen en sportscholen. Maar ook met partners op het gebied van onderwijs en welzijn.

Meedoen van jongs af aan

Sporten is niet alleen leuk en goed voor de gezondheid. Het kan inwoners ook helpen om (weer) mee te doen.

“De gemeente Het Hogeland vindt het belangrijk om sportende en bewegende inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. We willen daarbij de Hogelandsters die nog niet genoeg bewegen uitdagen om dit wel te gaan doen. Het liefst van jongs af aan”, zegt wethouder Theo De Vries.

Doelen

Met de visie wil de gemeente deze 4 doelen bereiken:

  • Sport en bewegen in een aantrekkelijke en veilige omgeving.
  • Sport en bewegen met sterke en energieke sportaanbieders.
  • Sport en bewegen van jong tot oud.
  • Iedereen kan met plezier sporten en bewegen.

De gemeente wil samen met inwoners en sportpartners in Het Hogeland plannen maken om de 4 doelen te bereiken.

“Deze visie is geen finishlijn, maar een startschot”, zegt de Vries, “Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen, maar meteen ook uitnodigen de rest van het parcours ook weer samen af te leggen."