14 april 2021

Uitbreiding Eemshaven met bedrijventerrein in Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben plannen om de Eemshaven uit te breiden met een bedrijventerrein in de Oostpolder. Hiermee willen we vooral zorgen voor meer werkgelegenheid.

Voorwaarden

Aan de ontwikkeling van de Oostpolder stellen we 4 voorwaarden:

  • In stand houden van de woonfunctie in de omliggende dorpen. De regels uit de structuurvisie voor geluid, veiligheid en luchtkwaliteit zoals geur en stof zijn het uitgangspunt.
  • Goede overgang tussen het bedrijventerrein en de huizen met ruimte voor water en groen.
  • Het nieuwe windpark blijft.
  • Samenwerking met de inwoners van de omliggende dorpen.

Meer informatie

Alle informatie over dit project vindt u op de website www.hetdigitalediggelschip.nl. Daar leest u ook hoe u de komende tijd mee kunt denken over de inrichting van de Oostpolder.

Bekijk het volledige persbericht (pdf, 236kb).