8 oktober 2020

Tarieven 2021 voor zorgaanbieders Wmo

De kostprijzen die de gemeente minimaal betaalt voor gecontracteerde Wmo-begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf zijn voor het jaar 2021 verhoogd met 3,04% tot:

  • Begeleiding basis individueel: €  48,71 per uur
  • Begeleiding speciaal individueel: € 56,12 per uur
  • Begeleiding basis groep: € 30,51 per dagdeel
  • Begeleiding speciaal groep: € 50,65 per dagdeel
  • Kortdurend verblijf: € 105,67 per etmaal exclusief begeleiding groep

Meer informatie op www.delfzijl.nl/kostprijsonderzoek