5 oktober 2022

Speciale aandacht voor de ‘Dag van de Leraar’

Gemeente zet Hogelandster leraren in het zonnetje

Woensdagochtend 5 oktober om 8.15 uur overhandigde onderwijswethouder Karen Hansems een taart op SWS Noorderlicht in Rasquert. Hier hield ze een korte toespraak om het onderwijspersoneel te bedanken voor de extra inspanningen die zij de afgelopen periode leverden. Alle leraren van de scholen in de gemeente Het Hogeland worden daarom dit jaar in het zonnetje gezet.

Dank voor alle scholen

Ter ere van de Dag van de Leraar ontvingen alle scholen in Het Hogeland een taart en een bedankje namens de gemeente. Het college staat dit jaar in het bijzonder stil bij deze dag, omdat het onderwijs het zwaar te verduren heeft gehad. In relatief korte tijd hebben de leerkrachten veel extra werk moeten verrichten. Onder andere door de corona-achterstanden op te vangen en onderwijs voor vluchtelingen in te richten.

Karen Hansems: “Met veel improvisatievermogen, flexibiliteit en wilskracht hielden jullie het hoofd boven water in gekke tijden. Tijden van crisis op crisis, waarin jullie álle kinderen perspectief boden. Daarvoor wil ik jullie graag van harte bedanken. Geniet van het lekkers, dat hebben jullie verdiend!”