23 juni 2020

Resultaten enquête onderhoud openbaar groen

In een enquête hebben wij u gevraagd hoe wij volgens u het openbare groen, zoals bermen, bomen en gazons in onze gemeente moeten onderhouden. Ruim 1.700 inwoners hebben de vragen beantwoord.

Met de enquête hebben we inzicht gekregen in uw tevredenheid over het groenbeleid van nu en uw wensen voor de toekomst.

Uitkomsten

  • Bijna 90% van alle deelnemers vindt het belangrijk rekening te houden met de natuur. Bijvoorbeeld door te zorgen voor betere leefomstandigheden voor bijen en vlinders of meer variatie in planten en dieren.
  • Ruim 40% vindt het huidige onderhoudsniveau niet voldoende.
  • Ongeveer eenzelfde aantal is bereid zelf te helpen met het onderhoud van groen in hun buurt.

Bekijk de volledige resultaten

Veel inwoners hebben in de toelichting om een reactie gevraagd. Hier komen wij nog op terug.

Nieuw groenbeleid

De resultaten van de enquête betrekken we bij het opstellen van het groenbeleidsplan. De gemeenteraad beslist uiteindelijk hoe het nieuwe groenbeleid eruitziet. We verwachten dat dit in het laatste kwartaal van dit jaar gebeurt.