1 juni 2022

Reageren op documenten gebiedsontwikkeling Oostpolder

De eerste officiële documenten over de ontwikkeling van de Oostpolder liggen ter inzage. Direct omwonenden en andere belangstellenden kunnen hier tot 13 juli 2022 op reageren.

De documenten gaan over een aantal onderwerpen. Dat de provincie en de gemeente de Oostpolder willen ontwikkelen bijvoorbeeld. Hoe we met omwonenden en betrokken samenwerken en communiceren. En hoe het milieuonderzoek op hoofdlijnen uitgevoerd gaat worden. Want milieueffecten zijn een belangrijk onderdeel in de besluitvorming.

Stukken bekijken en reageren

Bekijk de documenten op www.hetdigitalediggelschip.nl. Daar staat ook hoe je kunt reageren. De stukken liggen ook bij de balies van de gemeentehuizen in Winsum en Uithuizen om in te kijken. Op 13 juli 2022 moeten alle reacties binnen zijn. De projectgroep Oostpolder verzamelt alle reacties in een zogenaamde Reactienota. Daar geeft de projectgroep ook adviezen bij. Eind september besluiten de Provinciale Staten over de nota.

Presentatie op 21 juni 2022

Op 21 juni is er van 16.00 tot 20.00 uur in dorpshuis Het Diggelschip in Oudeschip een presentatie over de documenten. Daar kun je ook vragen stellen en een reactie geven.