14 april 2023

Proef gesubsidieerde verduurzaming woningen in Het Hogeland

Het Hogeland wil woningen verbeteren en verduurzamen met geld uit de rijksregeling Volkshuisvestingsfonds. Dat stelt het college van Het Hogeland voor aan de raad. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen en woningen met een laag energielabel. We starten met een proef van 6 tot 12 woningen. Met de regeling kunnen we uiteindelijk ongeveer 300 huishoudens ondersteunen bij de verduurzaming van hun huis. De proef moet leiden tot lagere energiekosten voor de huiseigenaren.

Kosten

De woningen worden gekozen in 6 verschillende postcodegebieden, verspreid over de hele gemeente. Dat is 1 van de voorwaarden van het fonds. Het grootste deel van de kosten voor de woningverbetering komt uit de rijksregeling. Een deel wordt door de gemeente gefinancierd. Ook de huiseigenaar betaalt mee, maar daarvoor zijn regelingen en subsidies beschikbaar. Huiseigenaren krijgen begeleiding bij het aanvragen.

Plan

Samen met de huiseigenaar maken we een plan voor verbetering van de woning. Voor de komende zomer neemt de gemeente contact op met huiseigenaren die voor de proef in aanmerking komen.

Proef

Met de proef willen we kijken op welke manier het geld uit de rijksregeling het beste tot recht komt. We willen ook inzicht krijgen in mogelijke knelpunten die kunnen ontstaan. De uitkomsten van de proef gebruiken we in een definitief plan. We verwachten dat voor het eind van het jaar aan de gemeenteraad aan te bieden. Het plan helpt ons bij de aanpak van energiearmoede.