4 oktober 2022

Politietoezicht rondom opvang Marnewaard blijft aanwezig

In de omgeving van de Marnewaard blijft een politie-eenheid van 2 personen actief. Dat is de conclusie na een overleg tussen gemeente, COA en de verenigingen Dorpsbelangen Zoutkamp, Vierhuizen, Leens en Ulrum.

Mobiele politiepost verdwijnt, extra toezicht blijft

Na 3 weken extra politie-inzet blijkt dat de mobiele politiepost in de omgeving van de Marnewaard niet tot nauwelijks werd bezocht. Deze wordt daarom opgeheven. Wel blijven de extra politie-eenheid en gemeentelijke boa’s actief, van 11.00 uur ’s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds.  

Maximaal 600 mensen

In de Marnewaard worden tot nu toe maximaal 600 mensen opgevangen. Een verzoek van het COA om extra mensen te mogen opvangen tot maximaal 700 is voorlopig afgewezen. Mensen blijven nu 5 tot maximaal 6 dagen in de Marnewaard.

Bermen extra gemaaid

Voor de verkeersveiligheid gaat de gemeente de bermen van de Strandweg extra maaien. Zo zijn voetgangers beter zichtbaar langs deze route. Langs de Strandweg worden regelmatig afval en lege blikjes gevonden. Vluchtelingen in de Marnewaard zullen er extra op gewezen worden geen afval in de bermen achter te laten. Verder gaat het COA met vrijwilligers extra opruimrondes uitvoeren langs de Strandweg.

Winkeltje

Op Marnewaard komt een winkeltje zodat de mensen daar de belangrijkste boodschappen kunnen kopen. Dit winkeltje wordt bemenst door vrijwilligers. De bevoorrading gaat in samenwerking met plaatselijke winkeliers. Daarmee verwachten het COA en de gemeente het voetgangersverkeer wat terug te dringen en zo de verkeersveiligheid te vergroten.