14 juli 2022

Plan voor nieuwe wijk in Uithuizen Noord

Een groot deel van de wijk Uithuizen Noord moet vanwege de aardbevingen worden versterkt door Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hier worden tientallen woning gesloopt en nieuw teruggebouwd. Er komt dus een compleet nieuwe wijk. De gemeente heeft in een stedenbouwkundig plan vastgelegd hoe deze wijk straks wordt teruggebouwd.

Stedenbouwkundig plan

In het stedenbouwkundig plan staan de regels voor de bouw van de nieuwe woningen en de directe omgeving. Denk aan de ligging van de kavels en de plek en uitstraling van woningen. Voor de openbare ruimte staat de hoofdinfrastructuur vast. Zoals de straten, de meeste stoepen en de plekken voor groen en om elkaar te ontmoeten. Voordat er een plan lag heeft de gemeente verschillende ontwerpen voor de toekomstige wijk besproken met wijkbewoners. Daar waar mogelijk zijn wensen van bewoners verwerkt in het uiteindelijke plan.

Vervolg

De gemeente gaat samen met de wijkbewoners in gesprek om de openbare ruimte in te richten. Het stedenbouwkundig plan vormt hiervoor de basis. Wijkbewoners kunnen dan meedenken over parkeren, verlichting, bomen, bankjes en perkjes. In 2026 moet de nieuwe wijk klaar zijn. De eerste woningen worden in het derde kwartaal van 2023 gesloopt.

Op de afbeelding zie je het ontwerp voor de toekomstige wijk Uithuizen Noord. Met:

  • meer parkeerruimte, voor een deel opgelost in binnenterreinen
  • meer groen in de Oostergoweg en Westergoweg
  • een extra groene ruimte met ontmoetingsplek en waterberging
  • een meer open beeld vanuit de N363
  • dorpsere uitstraling door minder verharding en toegevoegd groen

Meer over versterking Uithuizen

Kijk bij Versterking Uithuizen.