18 juni 2020

Nieuwe regels en tarieven voor begraven

De gemeenteraad heeft nieuw begraafbeleid vastgesteld. Vanaf 1 juli 2020 gelden er gelijke regels in de hele gemeente.

Het gaat onder meer over de termijnen van uitgifte van graven maar ook de tarieven zijn aangepast. Goed om te weten: de bestaande rechten veranderen niet.

Bekijk de nieuwe tarieven en regels

In de gemeentehuizen kunt u vanaf begin juli ook een flyer krijgen waar de belangrijkste zaken in staan.

Onderhoudsniveau nog te bepalen

We streven naar goed verzorgde begraafplaatsen. We werken momenteel aan nieuw groenbeleid, waarin ook het definitieve onderhoudsniveau wordt bepaald.

Grafruimte houden

Voldoende ruimte houden om te kunnen begraven vraagt om maatregelen. We proberen dit eerst op de bestaande begraafplaatsen op te lossen. Het ruimen van graven zonder grafrecht is daarbij een optie. Twijfelt u als nabestaande over de status van een graf, neem dan contact met ons op. Dit geldt ook als uw contactgegevens zijn veranderd of mogelijk niet bij ons bekend zijn. Binnenkort doen we daarvoor ook een oproep aan nabestaanden. Op de begraafplaats kunt u ook een oproep aantreffen om u te melden.

Wanneer we daadwerkelijk graven ruimen, wordt op tijd bekend gemaakt. Voorlopig is het nog niet zo ver. U kunt het ruimen voorkomen door het grafrecht op tijd te verlengen of te zorgen voor nieuw grafrecht. 

Contact

Voor vragen of het aanpassen van contactgegevens kunt u bellen of mailen met het Team begraven, begraafplaatsen@hethogeland.nl of 088 - 345 88 88.