18 juni 2020

Lokaal sportakkoord

Een positieve sportcultuur in Het Hogeland, dat is één van de speerpunten uit het lokale sportakkoord. Op het sportterrein van v.v. Warffum heeft Bake Dijk - namens het Instituut voor Sportstudies - het lokale sportakkoord symbolisch overhandigd aan wethouder Harmannus Blok.

De drie speerpunten uit dit akkoord zijn: een positieve sportcultuur, het toekomstbestendig maken van sport- en beweegaanbieders en het betrekken van jeugd bij de sport.

Het lokale sportakkoord maakt deel uit van het nationaal sportakkoord. Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.