16 juni 2022

Locatie tijdelijke woningen Zandeweer bekend

Het college heeft bepaald dat de 28 tijdelijke woningen in Zandeweer op een locatie aan de Onnemaweg komen. Daar staat nu het tijdelijke dorpshuis. De woningen komen ook op het achterliggende grasland. De locatie kan maximaal vijf jaar worden gebruikt.

In Zandeweer zijn de gemeente, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningcorporatie De Delthe begonnen met de voorbereidingen van de versterking van tientallen woningen aan de Albert van der Zielstraat, Poelweg en Onnemaweg. Deze woningen worden ingrijpend versterkt of gesloopt en opnieuw herbouwd.

De bewoners moeten hierdoor tijdelijk uit hun woning. Hiervoor zijn 28 tijdelijke woningen van NCG nodig. De gemeente heeft samen met het dorp gekeken naar een geschikte locatie voor deze tijdelijke woningen.

Uit een peiling die in Zandeweer, Eppenhuizen, Doodstil en omgeving is gehouden, blijkt dat een groot deel van de inwoners een voorkeur heeft voor deze locatie. Deze biedt voldoende ruimte voor de 28 tijdelijke woningen en is goed bereikbaar vanaf de Onnemaweg. Het nieuwe dorpshuis is bijna klaar, waardoor het tijdelijk dorpshuis niet langer nodig is. Het perceel komt dus beschikbaar.

De gemeente gaat de exacte invulling van deze locatie en de gevolgen voor het dorp nog nader onderzoeken. Daarbij gaat het om de inrichting van de tijdelijke wijk, aansluiting naar het dorp en de ontsluiting voor het bouwverkeer.

NCG kan nu een vergunning aanvragen voor de bouw van tijdelijke woningen.