22 juni 2022

Laptops Hanzehogeschool voor onderwijs Oekraïense kinderen

De Hanzehogeschool Groningen geeft 22 laptops aan Oekraïense kinderen in gemeente Het Hogeland. Dinsdag overhandigde Arjen Edzes de laptops aan wethouder Mariëtte de Visser. Edzes is lector Regionale Arbeidsmarkt bij de Hanzehogeschool en kwam met het idee voor de actie.

Taalklassen

De laptops zullen worden gebruikt in de taalklassen voor de Oekraïense kinderen op 2 scholen in Leens en Bedum.

Helpen

Miljoenen Oekraïners zijn gevlucht voor de oorlog in hun land. In Het Hogeland vangen inwoners en de gemeente Oekraïense vluchtelingen op. Arjen Edzes: “Als inwoner van Het Hogeland ben ik begaan met het lot van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Het is daarom fijn dat de Hanzehogeschool op deze manier een bijdrage kan leveren.” “Het is moeilijk voorstelbaar wat deze vluchtelingen hebben moeten doormaken. Onderwijs zien wij als onze kerntaak en op deze manier kunnen we ze hopelijk helpen om het leven weer op te pakken. Hopelijk wordt dit initiatief opgevolgd door andere organisaties.”

Mariëtte de Visser: “We zijn heel blij met dit initiatief en deze 22 laptops van de Hanzehogeschool Groningen. Het is hartverwarmend om te zien hoe inwoners, bedrijven en organisaties als de Hanze een bijdrage leveren aan de opvang van deze vluchtelingen.”