5 oktober 2022

Inwoners Het Hogeland krijgen meer invloed op afvalkosten

Het college van Het Hogeland stelt de raad een lager vast bedrag van de afvalstoffenheffing voor, maar een hogere prijs per kilo restafval. En het college wil stoppen met een aantal gratis services die weinig gebruikt worden. De veranderingen zijn nodig omdat de kosten voor het inzamelen van afval flink stijgen. Huishoudens krijgen met de plannen meer controle over hun afvalkosten en de gemeente krijgt een sluitende afvalbegroting.

Hogere kosten

De kosten voor afvalinzameling gaan zo’n 10% omhoog. Dat komt door hogere transportkosten, stijgende lonen en hogere prijzen van machineonderdelen. Doorberekenen zou betekenen dat huishoudens in 2023 al  € 12,- per jaar meer moeten betalen. Het college vindt dat niet gewenst. Daarom krijgt de raad een andere keuze voorgelegd. Die behandelt de raad op 9 november. 

Uitleg wethouder Arjen Nolles

“Inwoners krijgen met de plannen meer invloed op de kosten die ze maken voor afvalinzameling. Hoe beter er afval gescheiden wordt, des te minder er betaald hoeft te worden. Zo worden ook de doelstellingen voor scheiding van afval, de VANG-doelen, eerder gehaald.” 

Nieuwe prijzen

Het voorstel is dat er voor elke leging van de groene container € 1,- wordt betaald. Het maakt daarbij niet uit hoeveel gft-afval er in zit. Nu is leging van de groene container nog gratis. Voor elke kilo afval in de grijze container gaat de prijs van € 0,26 naar € 0,50. Ook stelt het college voor om het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing te verlagen.

Minder gratis services 

Het voorstel is om te stoppen met een aantal gratis services die weinig worden gebruikt. Zo kunnen kosten bespaard worden. Het gaat om de service voor het extra legen van de groene container in de zomer. Maar 10% van de inwoners gebruikt deze service. Ook gaat gratis grofvuil naar de milieustraat brengen van 4x per jaar naar 1x per jaar. 

Inwoners informeren

Met communicatie (waaronder een afvalapp) wil het college inwoners informeren over hoe ze het aantal kilo’s afval verder kunnen verminderen. Inwoners kunnen met de app in de gaten houden hoeveel afval ze aanbieden. Ze kunnen ook zien waar in de buurt inleverpunten zijn voor bepaalde soorten afval. 

Doel: 30 kilo per inwoner

Het Hogeland probeert de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen naar 30 kilo per inwoner in 2025. Daar zitten plastic, blik, drinkpakken en luiers niet bij in. Die worden door de afvalverwerker achteraf gescheiden.