22 september 2022

Gemeente en scholen zorgen voor meer gelijke kansen voor kinderen

De gemeente Het Hogeland en de schoolbesturen in de gemeente hebben de komende jaren € 100.000 om kansengelijkheid voor kinderen te vergroten. Dit geld komt van het Rijk.

Gelijke Kansen Alliantie

De gemeente Het Hogeland en de schoolbesturen hebben zich aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Hierin werken scholen, gemeenten en maatschappelijke partners samen aan het vergroten van kansengelijkheid. Bij de GKA staat de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal. Leerlingen in het basisonderwijs worden begeleid in hun manier van werken, zelfstandigheid en weerbaarheid. Ze leren om binnen hun eigen mogelijkheden zich optimaal te ontwikkelen. Dit versoepeld de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en zorgt voor een kansrijkere toekomst. Meer informatie: Gelijke Kansen Alliantie

Kansrijke Groningers

Voor de GKA-agenda breidt de gemeente de samenwerking met Kansrijke Groningers uit. Zij voeren al een aantal andere projecten uit, met en voor de scholen in Het Hogeland. Kansrijke Groningers gaat voor toekomstgericht onderwijs, gelijke kansen voor alle leerlingen en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt. De scholen maken op dit moment samen met Kansrijke Groningers plannen. Later dit jaar wordt duidelijk wat er precies met dit geld gebeurt. Meer informatie: Kansrijke Groningers