13 mei 2020

Financiële positie Het Hogeland onzeker

In de begroting voor dit jaar gaf het college al aan dat er forse ingrepen nodig zijn om de financiën op orde te houden. Door de coronacrisis is de financiële positie van de gemeente nog onzekerder geworden. Hierdoor gaat de manier waarop de begroting voor 2021 tot stand moet komen anders dan was voorgenomen. De gevolgen van de coronacrisis op de begroting zullen verstrekkend zijn.

De gemeenteraad krijgt half juni de voorjaarsnota voorgelegd. Daarin geeft het college aan hoe de begroting kan worden bijgesteld. In november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis: “Ik vrees dat de begroting voor volgend jaar geen vrolijk verhaal wordt. Er moeten, linksom of rechtsom, hele pijnlijke keuzes worden gemaakt”.

Meer informatie: zie het persbericht