19 mei 2020

Enquête onderhoud openbaar groen

Wat vindt u belangrijk als het gaat om openbaar groen? Denk bijvoorbeeld aan onderhoud van bermen, bomen, struiken, gazons en (water)planten in de openbare ruimte. Wat vindt u mooi? Heeft u ideeën of wilt u helpen bij het onderhoud? Vul de enquête in en laat het ons weten.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Wij werken aan nieuw beleid hiervoor. U kunt ons hierbij helpen door de enquête in te vullen. De resultaten betrekken we bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan.

Doe mee!

De enquête bevat 14 meerkeuzevragen en 1 open vraag. Bij elke vraag kunt u een toelichting geven maar dat is niet verplicht. Meedoen kan tot en met 3 juni 2020.

Start de enquête

Besluitvorming

De  gemeenteraad beslist uiteindelijk hoe het nieuwe groenbeleid eruitziet. Naar verwachting gebeurt dat in het laatste kwartaal van 2020.