Nieuwsbericht

12 maart 2019

WOZ-aanslag later dan u gewend bent

Als u een eigen woning heeft, of een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, betaalt u ieder jaar onroerende zaakbelasting (OZB).

Ook als u uw pand heeft verkocht. De aanslag ontvangt u altijd eind februari/begin maart. Vanwege de overgang naar één gemeente, ontvangt u de aanslag dit jaar wat later dan gebruikelijk in de brievenbus. Dit zal op 30 april 2019 zijn. Meer info over hoe uw WOZ-waarde wordt bepaald en over de betaling vindt u op www.hethogeland/belastingen. 

Belastingaangifte

Doet u aangifte Inkomstenbelasting over 2018? Gebruik dan de WOZ-waarde uit de beschikking van de gemeente met als peildatum 1 januari 2017. Deze waarde geldt voor het jaar 2018. U vindt het terug in uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat u begin vorig jaar heeft ontvangen.

De WOZ-waarde van woningen met waardepeildatum 01-01-2017 is ook te vinden op www.wozwaardeloket.nl. 

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen